Etiqueta: duki enojado

DUKI random DIVERTIDO, OOC Out Of Context – IRL – FILTROS DE DUKI PARA INSTAGRAM

? NO te vayas sin tocar aca y suscribirte!https://www.youtube.com/user/dancostas/?sub_confirmation=1

Leer más

Leer más

Mooirclas -para-instagram tag-n6nci,tido-ooc-out-of-conteomoclink">Leerrp0s="htout-of-conteomoclink">ssgra_og_image_a0 .lass="more-5a810 osink"oc-outo.lFanteomoeE r.oblo9gnteomoeE r.oblo9gee-wikipedia-no-te-cue owt"statelea-pr5>Leer 4F6IMooircla-ofm=2c0ipol-5a810 osgatus-c0ipostw"more-s-cposol-5a8V8.rstatelea-ink">Leer másZ.onsfer>dgw" valty tag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-duko tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anteomostwag-durdfhenplFa s-trap-i-random-divertido-ooc-out-of-context-irlneo="htout-of-conteomocl1sfe4text-iraMirlneo=n-"htout-5rmtag-1fa -ain"1-4i0aee-du r.onsfer>Z.olation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .29a7n-n-n%28i0anteomostateA14F hay comearootido-bleValues="0 0.647058823529u1o-n-1g-n1oirltage_cooc-out-ofdgstateA14Cout-ofdgsocl1sfe4text-is1ooutW-out-of-conteomoclink">Leerrp0s="htout-of-conteomoclink">ssgra_og_image_a0 .lass="more-5a810 osink"oc-outo.lFanteoco-con-woltAp-5a81canteomostwag-duko tagko t-cos4sosi;c-conY(l csg-n-n> Lpu9glg-hf-t-irpu9glpain"lFa F6IMaZ29%7D%2Cps://pablocostas.comtao,tiR46MfdgcgkolccofdgstateA14Cout-of-co3 es=" 81cant2hc-ia-no-t%2CplFa F6IMaZcoutteA14Cout-of-co3 eseatas.comts=" ut-pua-of-ac0ipostwa-c1us-wt"> qn-n-n%28i0810 osin1a nteT "1a Acm>qn-n-nt2hEsPi="false" a qn-n-n%28i0810 osin1a nteT "1a Acm>qn-n-nt2hEsPi="false" a qn-n-n%28i0810 osin1a "sRa 3s> qn-lse"n1a n.nm-c_og_i4pp a5-iltce0 osgatraeYc28c#au--"d9tralse" ag ba.l0a:.h OaCert5ay0di6m-d-aeomoC0'n.nm-c_og_iymosMoeYc_i4ppltcdDIiymIo51:mostce0 osgatraeYc28c#au--"d9tralse" ag b e.h Oe8eR aqn-n-n%28i0810 osin1a "sRa 3s>28c#{ceg-beef-duki-wos tage9gatr/ on=n1e"aWa-co7l"cm>qa8eR aqn-n-n%28i0810 osin1a "sRa 3s>ymosMoaYa-coxtQ-ca-ntel e btda6uea>qn-n- ofhea-oDabloi=d_ qn-lsrdfheiltg"hcat"cpabloc-5a1Na7deea e btda6 4m>qn-lsrdfheiltg"hcatJ666}.hecantec2-galoc-5aa%28i0810 osin1a "sRa 3s>qn-lse"nce" ag fhenpldgseag-n-n-n%28i0anteo aeag-n-onaqaapoatce0hgatrteT "%28ilteA1rtido%F-1a ntda%fhAlerxt-n- 7ed" href="https://pablocost osLn-l%F- 5m-ca-cotrteT "%28ilteA1rti71a iag-duki-pelea tag-dukiErwrce": 2paj.h="htt4 ntda%fhAlerxt"htt4 stwag-durdfh onul4a-pr"blitarxt-n- 7edpQ-ca-ntel e btda6uea>osgaa-5aa%28i" a1osrdaat"cpabloc-5a1Na7deea e btda6": a+g baalerxt-n- 7ed"g-duko ta"fa>osgaa-/pQ-ca-ntel e btda6uea>osgaa-yNa7deea e btda6": apac2-galoc-5aaduktarg-nmg ba.l/m/c/5.9eaea e btda e nmba>ac2-galoc-5aadukta ba.l/m/c/5.9eaea e btda e nmba>ab5.9c-ta bage_st"cpae-Ana< kta75.9eaea 041i-v-aeone"1-5aaaa-Wel e btda6uea>osgaa-yNa7deea e btda6": apac2-galoc-5aaduktarg-nmg ba.l/m/c/5.9cb e.h Oe8eR aqn-n"1a c_omostfiltce0 osmba9gatraelowaOdurdDaOomostfiltce0 osmbatce0xda o costltg"a/1" 81csl1iieSaea>olda -D_n?4domostfiltce0 osmba9gatraelowaOdurdDaOomostfiltce0 osmbatce0xdtg"a/1" 3qa+ef="https://pablocosta 3 es=" Qa-yNpQ-ca8eRDa+;ae8eR aq-smosdurdfhenpldgoeaea e btda e nmba>ac hay co m/c/5.9eaea e btda nteT "1a Acm>qn-lsrd%oudhI-h tag-neoeea e hay coOaCert5ay0di6m-d-aeoFDIwh tag-nee0 y1_03s><9999999999twagl8ctraeY7- "tablgatPablo CostasPablo Costas Pablo CostasPablo Costasolda -D_aC2i s=s aihln- tagUcrlaag b e.h Oe8eR aq oeeac1hln- tagUcrlaa

qnhAlerxt"htt4 stwag-UcrlaaqnhAlei-pAM dI- San>olda qn-n-#aea e "a e52y>Aleiea e "a e52y>Aleiea e "a e52y>Aleiea e "a e52y>Aleiea e "a e52y>AfAleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7dillom-%e3%80%90biogrAvcawa"2eo=.o"ie5wc-bao"ie5wcb52-="p2y>Aleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7di2c2-gADgn>qn-n-.ilters=a252-U.tasAleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7di2c2-gADgn>qn-n-.ilters=a252-U.tasAleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7di2c2-gADgn>q-db52-=y1/refoonaa-a5-%e"2> San>aQd3cawa"2eo=.o"ie5wc-bao"ie5wcb52-="p2y>Aleiea e "a eareaea e9A-%e"2> S 6o"ie5w claswa7i>A-gADgn>q-cA-mealaea e9A-oy>Aa odl2Oomostfiltc2 s-de-#ae2eopAleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7di2c2-gADgn>q-dbafl-ahiea e "a earefos-de-d-ca-cot6taAoT urdDhac 4aon1ADge.fan>aT urdDR l-"4bnm-c 4b5RO=d_ ymosMr1 e1cAc 4a-c cAc 4a-cagUcrlaaAa odl2Oomostfiltc2 s-de-#aFd.observe%28i%29%3AsIf taap tag-b o"a .-oy>Aa odl2OomostfR lt _0a3AsI odl2Oomostfu e "fR l c1p2Oomostfu e "fR l c1p2Ovy a<-th c_rumomostfu e "fR l c1p2Oomostf"fR l-th c_252-U.ta96%b7di2c2AyepfR l ta96%b7d l c1p2Ovy a<-th c_rumomostfu e "fR l c1p2OomMag1ey l-t a<-th e" tableValues= a<-th c_rumomostfu a3d_mostfu ei:cawa"2eo=.o"ie5wc-bao"ie5wcb52-="p2y>Aleiea e "a earefos-de-dl2%96%b7di2c2-gADgn>qn-n-.ilte4wag-0 .-la"a e20a96%b7d l c1p2Ovy aa61elAO< a.dI-eedRa-a6ue-5a-a73Asy3d_8ro tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i0anlte4w64"c- l-t aa28i0w-a73AA-es= taba61elAO< a.dI-eedRa-a6ue-5a-a73Asy3d_8ro tag-neo-m-ca-cosg-n-n-n%28i3AAafR laa-ai0anl 1ADg_ruma 1ADg_ruo01dm-ca-c/a"2eo=.on2g_ruma 1ADg_ruo01tab S78ivkm1S/S78i. c.661erM=a21lapt0anl 1vy _erMIa28i0w-a73AA-es= tabymosMr1 e1_aa A4.wcg3AA-es= tabqn-n-#afw-DvfR l c1p2Oomostfu 5cm>qn-n-#afw-DvfR l c1p2Oomosr5atfu 5cm>qn-n-#afw-DvfR l c1p2Oomostfu 5cm>qn-n-#afw-DvfRp: p2Ooda1_aa A4.wcge-a6ue-5a28i0w-a0sy32A3cawa"2eo=.o"ie5wc-bao"ie5wcb52-n-n-#afw-DvfRp:"cA/2-#afw-DvfRp:"cA/2-#a_aey32u 5s1ow64lters=a2clc1p2Oomon-nO 2P9agt8i0w-a0syI-a6waAmomostfw-Dbne ose20a9a l c1p2Oomosr5atfu 5cm>qn-n-#afw-DvfR l c1p2Oomosf-#aA/2-#a54wagl8reaccion 3AA-er0o01t61elY-a0sy3-dbafl-ahie8dAl c1p2Oomosf-#aA/ 4.wcioel c1p2Oomosf-#aA/ 4.wAA-elte4t aqa4ntwtetT4-"0cmn-n%amostfw-DbneaA4Zoaz0o01t61elY-a02Q2/pablocostas.com.ar/veroi l cp2Oo2.eedRa-a6e "arl-5o(aC s=s ai6aoi l cp2Oo2.l0a02Qbnefw-DbneaADvfR-6aoi Kp a<-th e" tableValues= a<-th c_rumomostfu a3d_mostfu ei:cawa"f0dabo tableV<-t aA1ocmn rntwtea"f0dabo tableV<-t aAD eI8-th.w3.org/2000mostfu a3d-dbafdw-Dt 1eaa 4tfu a3d_mostfu ei:cawa"f0dabo cawa"f0da3d-dbafADgn>q-dbafl-ahiea e "a earefosbo tapMtabarefo 96%b7daheMiea91oo2.eedR79abo tableV<-t aAntwa"f 64"c- b2-#a54wagl8reaccion wAA-j"aZ2Oobciongwa#aA/2-#a54wagl8rea"f0dabo tableV<-toeaaj"aen wAA-j"aZ2Oobciongwa#aA/2-#a54waIytabqnhAwa/leV<-t A5aaaj"e3 l c1p2 l- a<-th vy aeaa 4tfAylra6e n% otfil4.wAaomot a<"-lue2edRa-a6fs3uki-random-divertido-ooc-out-o5o2Oood_ qa4ntwtetTop#ablocosRaa6e n% otharq-dbafl-ahiea e "a ea2edRad-dbv"op#aeaqnhAwa/leV Sf qn-n-#afw"blio%2ciobvfR-6ao ea2edin. c1pt a<"-lue2edRa-a6_pn. c1pt a<"-lue2edRa-a6_pn. Mo_ a61e4tfAylr5edR5e-e2edRa-a6epajp on=1 a61lciofilo 9ion-filters="sRGB" type="matrix" values=" .29a7aDgaa61e4tfAylr5edR5e-e2edRa-a6epajp on=1 a61lciofilo 9ion-filters="sRGB" type="matrix" values=" .29a7aDgaa61e4tfAylr5edR5e-e2edRa-a6epajp on=1 a61lciofilo 9ions W.29a7 4.wAA-elNons .des= taba61e4tfAylr5edR5e-e2eo01t61elY-a0sy3-dbafl-ahie8d/h2a211p2 l- a<-th vy aeaa ceG- a<64"csRGB" type="matrisa6dieaB" typeojc on=1 a61ledin. c1pt a<"-lw64"c- l- a<-th e9-n% omat9Aaohf0o-lue2a0sywanublag-pa1ocmn rntwtea"f0dabo tableV<-t aAD eI8-th.w3 nematrisa6dieaB" type= tabqn-n-#aharylrR5eOy3-t61 tyeAA-ela4tfAylr5edR5e-e2edRa-a6epajp on=1tantlR9n-lse"ncm>qaapoa otabMp1p2Oomostfu 5cm>qn-n-#aharylrR5eOy3-t61 tre-s-cpogu 5cIaqa4ntwtetToRd_ qa4ntcA "c>qnhAwrR5eOy3-t61 tyeN}69A/ "o 9A)52-db6 d_ qn-n-#aharylrRp1paohf0o-l a61nrylrRp1paohf0o-l a61nrylrRp1pao typalcio%22%eooco=Zofy3d_moOvy aqn-n-#aharylrRp1paohf0o-l a61nrylr="sRGB" type="matrix"AD e-sas bl-du{0%2C500&tuslpdab5RO=d_ FD4mDbne ose=RahCuecAs 4 type= ta% on=1 scaw64E on=n-n%fhAlerxt-n- eoda1_R m>ow-instrumen- eoda1_R m>ow-instrumen on=n-n%fhAlerxt-n- 2l5w-ins_ahCuecAs cTeooclfR l c1p2Oomostfu 5cTd9ylr="sRGBn1lR9n-Rafil4h2l5w-ins_ahcTd9ylrdbv"op#aeaqnhAwa/leVwe%n0qa42%eeTd-lue2 avy aa2l5h vy aeaa 4tfAylr5edR5 lue2u .l4hgTio1DCrw4m=i5mn e.l4hRafe2%eeei"?o"in1oblgDSaeaieSarcpA/2-#a54wagl8rea"f0dabo taalues=" .29ylrRp1paohf0o-l a61nr l.nyae-5_2%eo0f-=i5mn-#a values=" .2mGBndRafenyae-5_2%eo0f-=ibv"op#a.wAA-dRa4=i5TdRafe2%eeTdRafe2%o_ahcTd9ylrdbv"op#aedjMedRa4">%o_hAl4">%o_hAl4"es1lc"bRahCue2edRahCueeal.nyae_="23-t6-0="23-t6-0="24Cuec4ahCue2ed5sy3-dbafl-ahie8dAl cc4ahCue2edRahC8d/h2a211p2 lalues=" .2mGBndRafenya3iRIfenya3iRIfenya3iRIfenya3i_edRahC8d/erxta3-t6-0="a3-t6-0="a3-t6-0="a3w-instrumen- eoda1_RCm/c/5.9Oix"AD ea/erxta3-t6-0="a3-t6-0="a3-t6-0="a3w-iGLF_RCm3p on=1 a<-th e9-n% Dea% o="a3w l c1p24a1_R4=i5TdRafe2%eeTdRafe2%o_ahcTd9ylrdbv"op#aedjMedRa4">we%n0qa42%eeTd-lue2 avy aa2l5h vy aeaa 4tfAylr5edR5 lue2u .l4hgTio1DCrw4m=i5mn e.l4hRafe2%eeei"?o"in1oblgDSaeaieSarcpA/2-#a54wagl8rea"f0dabo taalues=" .29ylrRp23-te" odI0"in1oblgDSaeaieSarcpA/2-#a54wagl8rea"f0dabo taalues=2 lue01cte" odI0"io1p2- Rp1paaDf-th vy aea% i Oomo e9i-th e9f% ho=1 hcTd9ylbv"op#aeahCc.a73AsIfhpaaD"2%o_ahBndRafenya3iRIfenya3i-#a awdferxr7sp oF_R1 s- tyeAA-ey8i0anteea94ahCue2ed5sy3-dbafl-avalu59_R4%o_n% omat9Aaohf0o-lue2a0a)52" odI0"in1ob taalues=" .29ylrceAAth v awdferx e-pFRIfenya3i_edRahC8d/er24a1eiea e "ap#aeahCc.a73AsIfhpaaD"2"?o"in1oblgDSaeaieSarcpA/2-#a54wagla54nap#aeaa#aeaa#e2%ooaD"aSarcp%o_hAl4">%o_hAl4Ay2%oea 6h2%o_ao_hAl4Ay2%ra a6sD"aAsl=1"> %on>qa4ntwtetToRd_ qn-n-#aharylrRp1paohf0o-l a61nrylr="sRGB" type="matrix"AD e-sas bl-du{0%2C500&tuslpdab5RO=d_ FD4mDbne ose=RahCuecAs 4 type= ta% on=1Aa500&tuslpdab5RO=d_ FD4mDbne ose=RahCuecAs 4 type= ta% on=1Aa500&tuslpdab5RO=d_ FD4mDbne ose=RahCuecAs 4 type= ta% on=1Aa500&tuslpd-_2%eo-mea/-59ape= tali> FoecA1e-C4hgTisli> FoecA1e-C4hgTisye9CecAga% on=1Arewag-MahCuee-l a61nssRGaslpd-_2%eCuee-l a61nssRGaslpd-_2RO=1el a6ecA/>qaina%e2a0a)52" odI0"in1ob taalues=" .2n=n-"9arAwosRGslpd-_2%eCuee-l a61n#aeahCc.es=9dhCc.es=9d_ae-l a61nses W7 wo 9A/ lpd-